GDPR

FashionLineSWE värnar om din personliga integritet

FashionLine SWE
Integritetspolicy

Version: 02/2020

Denna integritetspolicy ger dig en översikt över behandlingen av din data hos FashionLine SWE. Den gäller för vår webbplats.

Vilka data behandlas av FashionLine SWE?

För att vi ska värna om din personliga integritet, vi arbetar därför löpande med att dina personuppgifter hos FashionLine SWE är korrekt och säkert hanterade.

De personuppgifterna är:

 • Ditt namn
 • Personnummer
 • Adress
 • EmailVad använder FashionLine SWE mina data till?

FashionLine SWE behandlar dina uppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Därför behandlar vi dina uppgifter:

 • Vid insamlingen av data
 • Inköpsprocessen och tillhandahållandet
 • Personalisering
 • Marknadsundersökning
 • Fakturering
 • Kvalitetsarbete
 • Kundupplevelser
 • Kreditupplysning och identifiering av person
 • Information om supportersidor på sociala media

FashionLine SWE underhåller sociala media-profiler i de sociala nätverken tillhörande Facebook och Instagram (s.k. supportersidor). Vi publicerar och delar innehåll, utbud och produktrekommendationer regelbundet på våra supportersidor. Operatörerna bakom de sociala nätverken registrerar ditt användningsmönster med hjälp av cookies och liknande teknologier varje gång som våra supportersidor eller andra Facebook- eller Instagram-webbplatser besöks. Operatörerna bakom suppportsidorna kan se allmän statistik om besökarnas intressen och demografiska karakteristika (t.ex. ålder, kön, region). När du använder sociala nätverk bestäms naturen, omfattningen och syftena med behandling av data i sociala nätverk i första hand av operatörerna bakom de sociala nätverken.


Nyhetsbrev

Vi erbjuder dig nyhetsbrev för att kunna ge dig information om våra produkter och därför behöver vi en kundregister, du kommer kunna avregistrera dig närsomhelst från vår kundregister eller så kan du kontakta oss via fashionlineswe@yahoo.com


Kuponger

Vi använder de uppgifter som lämnats i samband med en beställning av FashionLine SWE-kuponger för att kontrollera och handlägga beställningen samt för att skicka och lösa in kupongen. Detta inkluderar behandling av data relaterade till användning av uppgifter som är kopplade till kuponger, i synnerhet för att förhindra bedrägerier.


Till vem vidarebefordras mina uppgifter?

FashionLine SWE lämnar endast dina uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt svensk eller europeisk uppgiftsskyddslagstiftning.

t.ex.

 • Postföretag som DHL eller PostNord.
 • Leverantörer får bara ditt namn och leveransadress
 • Klarna

Så här längre behandlar FashionLine SWE dina personuppgifter

FashionLine SWE sparar dina personuppgifter sp länge lagen kräver det. När FashionLine SWE behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav behandlar vi uppgifterna endast så läge som det behövs för respektive ändamål. FashionLine SWE har rätt att behandla dina personuppgifter under rimligt tid för rättsliga intresse.

FashionLine SWE skyddar dina personuppgifter

FashionLine SWE ser till att vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att skydda dina personuppgifter, inte manipuleras, går förlorade eller förstöras eller att obehörig kommer åt dem. Vi har antivirus och andra tekniska lösningar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till vår nätverk och system.

Dina rättigheter

Du har rätt till

 • att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig
 • rättelse av felaktig personuppgifter
 • radering av visa eller alla dina personuppgifter
 • invända mot personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys
 • återkalla hela eller del av samtycke om behandling av personuppgifter

Notera dock att viss avtal och relationer mellan dig och oss kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföra eller bibehålla.

Ändring av Integritetspolicyn

FashionLine SWE har rätt att ändra i Integritetspolicyn. Ändringarna kommer informeras via webbsidan och sociala medier .